محمدجواد ظریف: «به عوامل فیلم فروشنده برای کسب اسکار و ایستادن در مقابل " ممنوعیت ورود مسلمانان" افتخار میکنم. ایرانیان ارائه دهنده فرهنگ و تمدنی هزاران ساله اند.»

بر خلاف آنچه آقای وزیر خارجه توییت کرد، فروشنده مزد همراهی خود با جهتگیری سیاسی هالیوود، علیه شخص ترامپ، را گرفت و تلاشی علیه ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا نبود. در تمام این فرایند شیفتگی فیلمساز به آمریکا موج می زد. از پیغام و پسغام فرستادن‌ها تا اعلام نماینده برای حضور در مراسمی که به اصطلاح آن را تحریم کرده است! در طی داستان بلند و پرفراز و نشیب اسکار ۲۰۱۷ چیزی که از عوامل فروشنده ندیدیم، دفاع از اسلامسلمانانی بود که آقای وزیر روی آن تاکید داشت. آقای کارگردان ثابت کرد هم می توان خر را داشت هم خرما را!

 

پ.ن: اسکارتان مبارک