هویدا همان‌طور که از نامش می‎توان حدس زد روایتی از زندگی و زمانه‎ی «امیرعباس هویدا» است. هویدا که طولانی‎ترین زمان صدارت را در عصر پهلوی دوم داشت، به مرد عصا و ارکیده و پیپ مشهور بود. شهرت دیگر وی در سرسپردگی کاملش به اوامر محمدرضا پهلوی بود. فیلم سعی کرده در کنار روایت زندگی هویدا گذری بر تاریخ اقتصادی سیاسی معاصر وی داشته باشد و نظرات مختلفی را در تحلیل شخصیت و رفتار هویدا و مسائل پیرامونی آن نشان‎دهد که همراه با تغییر مرتب لحن مستند است و از این لحاظ انسجام روایی ندارد. به طور کلی هم تحلیلی کاملا تکنوکرات از مجموعه مسائل آن دوران به خصوص در دهه‎های چهل و پنجاه ارائه می‌دهد. روایت مستند پس از انقلاب نیز کاملا از دیدگاه اعضای نهضت آزادی است. به عنوان یک مستند تاریخی، نقص‎های بسیاری در روایت دارد. در دوران پیش از انقلاب کاملا نقش دولت‎های بیگانه را نادیده می‎گیرد که بر اساس مستندات فراوان در دربار پهلوی نفوذ و تاثیر بسیار زیادی داشتند. پس از انقلاب نیز درگیری‎ها را بین چپ‎های رادیکال و لیبرال‎های محافظه‎کار نشان می‎دهد.