«حادثه شبانه» فیلمی اجتماعی به کارگردانی «تِمیربِک بیرنازاروف» است. این فیلم در سال 2017 به عنوان نماینده کشور قرقیزستان به اسکار معرفی شد. ریتم کند روایت فیلم، دوربین ثابت و پلان‎های طولانی از همان ابتدا مخاطب را با اثری نئورئالیستی مواجه می‎سازد.

«حادثه شبانه» برشی کوتاه از زندگی پیرمردی چاه‎کن است که تنها در کلبه‎ای کنار دریاچه زندگی می‎کند. هنگامی که مشغول حفر چاه‎ توالت برای خانه‎ کنار دریاست؛ ملاقات با صاحب ثروتمند خانه، خاطرات گذشته و زخم‎های کهنه‎ای را زنده می‎کند. پس از این دیدار، پیرمرد تصمیمی از روی خشم می‎گیرد و در مسیر اجرای آن حادثه‎ای رخ می‎دهد.

تا قبل از وقوع حادثه در خلال گفت‌وگوی پیرمرد با همکاران جوانش و همچنین مرد ثروتمند، محیط و خط اصلی زندگی او روشن می‎شود. جامعه‎ای خو گرفته با تبعیض و فساد که طبقه فرودست در چاهی فرورفته‎اند که صاحبان قدرت و ثروت باعث و بانی آن هستند. شریعت امری ظاهری است که در همان حد هم برای پیرمرد معنا و خاصیتی ندارد. گویی تنها یک تکانه می‎تواند او را به انتهای زندگی برساند. اما حادثه شبانه زندگی پیرمرد را دستخوش تحول می‎کند.

مهم‎ترین چیزی که مرد در گذشته از دست داده، همسرش است که توسط دیگری تصاحب شده! فضای فیلم حاکی نزاعی دائمی بر سر مالکیت بر زنان در میان مردان است. پیرمرد بازنده یکی از این نزاع‎هاست که بر اثر شکست تمام معنا و انگیزه‎ی خود برای زندگی را از دست داده است. ورود یک زن غریبه به خانه‎ زنگ و رو رفته و رو به ویرانی پیرمرد، امید را در دل او زنده می‎کند. مرد را دوباره به یاد هنرهای فراموش شده و آرزوهای بر باد رفته خود می‎اندازد. اما ناسازگاری دائمی تقدیر همین اندک دلخوشی را نیز بر نمی‎تابد.

شرایط پیچیده و غیرقابل تغییر زندگی پیرمرد، بازنمایی نگاه فیلمساز به جامعه خود است. جامعه‎ای که ارزش‎های انسانی در آن کمرنگ شده و منفعت‎طلبی جای آن‎ها را گرفته است. فیلمساز قرقیزستانی هم نسخه‌‏ای را می‎پیچد که همفکران او در سایر کشورهای در حال توسعه در نهایت آن را تجویز می‎کنند. رفتن و نماندن، حتی اگر به سوی ناکجا باشد!

 

پیوند