«پشت صحنه یک توافق» مستندی محصول BBC است. مستند بطور خلاصه جنبه آموزشی دارد که «چگونه میتوانیم بازی را آن طور که خودمان می خواهیم نشان بدهیم!» با نمایش جزئیاتی کمتر دیده شده از روند رسیدن به توافق، سعی کرده یک مستند-درام سیاسی خلق کند. فیلم کاری به علت و زمینه‌های انجام این مذاکرات ندارد و هدف فیلم انحراف اذهان مخاطبان از این مسئله است. فیلم با این فرض که توافق باید به هر نحوی حاصل می‌شد به تیپ‌سازی از دو سوی مذاکرات پرداخته که خلاصه آن را در تصویر هتل کوبرگ، بزرگترین شرابخانه دنیا، می‌بینید؛ ایرانی‌های خوش‌خیال و غربی‌های زیرک.